Areosys - verze 1.55

1) Časový limit pro tisk jídla a pití snížen na 5 sekund.
2) Upravena historie dokladů. Nyní se nezobrazuje posledních 50, ale zobrazení je podle zadaného data od-do. Opětovným importem se aktualizuje číslo vzniklého dokladu.
3) Zaveden nový příznak Pití. princip stejný jako u Jídla, lze identifikovat příznakem v Pohodě, na řádku účtenky se pak zobrazuje ikona (červená - nevytištěno; zelená - vytištěno).
4) Přepracování Tisk kuchyně a baru - sjednoceno. Nyní se tiskne automaticky po uplynutí 45 sekund po poslední editace daného typu zboží na daném stole. Typicky obsluha objedná pití, po poslední editaci pití začne ubíhat 45 vteřin a po uplynutí se tiskne na tiskárně v baru. Mezitím může objednávat jídlo, opět po dokončení jídla a uplynutí 45 vteřin se tiskne v kuchyni. Čas je možné upravit, pokud se nerozhodný zákazník bude rozmýšlet déle.
5) Tisknou se nyní i změny množství. Pokud někdo položku na lístku přiobjednal, do kuchyně se tiskne tento rozdíl. K tisku se hlásí i záporný rozdíl, pokud by již bylo vytištěno a následně stornováno. V případě částečného placení se vždy množství Vytištěno sníží na zbývající množství na lístku, aby se změna neodeslala na tisk.

Vítejte

  • na stránkách Webové aplikace aReosys

    automatického restauračního online systému. Cílem těchto stránek je představení našeho řešení a možnost Vás pravidelně informovat o novinkách k tomuto produktu.