Areosys - verze 1.53

1) Do restaurace doplněna volba, zda se má doklad tisknout, nebo ne (přepínač při zaplacení). Výchozí nastavení je podle nastavení terminálu. Doplněna možnost tisku pomocí XML, v nastavení doplněno ID tiskové sestavy. Doplněno vložení konstanty Vytištěno do poznámky.
2) Na nastavení javascript napojeno potvrzení na tyto funkce: Zaplacení (vše i částečně), reimport v historii, přesun mezi stoly, tisk kuchyně.

Vítejte

  • na stránkách Webové aplikace aReosys

    automatického restauračního online systému. Cílem těchto stránek je představení našeho řešení a možnost Vás pravidelně informovat o novinkách k tomuto produktu.